โทรศัพท์มือถือมีทั้งหมด แต่เป็นสิ่งจำเป็นในธุรกิจและชีวิตส่วนตัววันนี้ กับโทรศัพท์เหล่านี้มาจซึ่งบางครั้งบุคคลที่เสียบเข้ากับร้านเป็นเวลานาน นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดี

...

พลังงาน

การทิ้งที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เสียบเข้ากับปลั๊กจะดึงพลังงานจากเต้าเสียบนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จก็ตาม ไม่เพียง แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานเท่านั้น แต่ผู้บริโภคยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่พวกเขาไม่ได้ใช้ด้วย พยายามถอดอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้ใช้ออกจากเต้าเสียบ

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมีขนาดเล็ก แต่สำคัญความปลอดภัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเสียบสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเนื่องจากไฟดูดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟอาจเกิดขึ้นได้หากสายไฟลัดวงจรหรืออุปกรณ์ชาร์จสัมผัสกับน้ำ

การพิจารณา

ปลั๊กไฟอาจเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียบปลั๊กและถอดปลั๊กเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือออกจากเต้าเสียบอย่างต่อเนื่อง ที่ชาร์จ (และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ) สามารถเสียบเข้ากับปลั๊กไฟซึ่งเสียบเข้ากับเต้าเสียบ แถบจะถูกปิดเมื่อไม่ใช้งาน