เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาว่าเราดำเนินธุรกิจอย่างไรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า เทคโนโลยีใหม่สร้างประสิทธิภาพในโลกธุรกิจในแง่ของความพึงพอใจของลูกค้าและระดับที่สูงขึ้นของนวัตกรรมและผลกำไร เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้จำเป็นต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ

กำไรเพิ่มขึ้น

กำไรในธุรกิจคือกำไร เทคโนโลยีใหม่สร้างผลกำไรโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของ บริษัท เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง บริษัท จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อแทนที่วิธีการทำงานที่ล้าสมัย การรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดนั้นเป็นเรื่องยากเมื่อวิธีการใหม่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไร ตัวอย่างหนึ่งของการแทนที่แบบเก่าคือการใช้การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นซอฟต์แวร์ที่รวมเข้าด้วยกันที่รวมทุกแผนกภายในองค์กรโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบขนาดเล็กและแตกต่างกันหลายระบบ ERP จะจัดการประสิทธิภาพของด้านธุรกิจที่สำคัญเช่นการวางแผนผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานกับฐานข้อมูลรวมเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้แต่ละแผนกทำงานด้วยตัวเอง ข้อมูลถูกบันทึกประมวลผลตรวจสอบและรายงานจัดทำฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมทุกแผนก ERP ไม่ได้แทนที่คอมพิวเตอร์ในแผนกอย่างแน่นอน เป็นการใช้งานการอัพเกรดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระดับที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้มีข้อได้เปรียบในการปรับปรุงคุณภาพของงานผ่านการใช้วิธีการทำงานที่ง่ายขึ้น ตัวอย่างที่ดีของการปรับปรุงคุณภาพงานคือการใช้หุ่นยนต์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตเช่นการเชื่อมและการพ่นสี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำไปสู่การแทนที่เทคโนโลยีเก่าด้วยหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมได้ตระกูลใหม่ เทคโนโลยีใหม่นี้ช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานบนสายการประกอบทำงานด้วยความเร็วและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการใช้หุ่นยนต์ที่แทนที่องค์ประกอบมนุษย์คือการปรับปรุงคุณภาพการทำงานด้วยอัตราการส่งออกที่เร็วขึ้น

ต้นทุนการลงทุนสูง

การใช้เทคโนโลยีใหม่มักจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสูงล่วงหน้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานใหม่มีราคาถูกลงในระยะสั้นค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จำเป็นในการซื้อเทคโนโลยีใหม่มักจะเกินความสามารถของ บริษัท สิ่งนี้ทำให้มันยากขึ้นสำหรับ บริษัท ที่ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีให้อยู่ในธุรกิจได้ พนักงานทำงานก่อนและรับเงินในภายหลัง ด้วยเทคโนโลยี บริษัท ต้องลงทุนครั้งแรกก่อนจึงจะสามารถรับประโยชน์จากการผลิตได้

การว่างงาน

ในเศรษฐกิจที่ทุกงานมีความต้องการมากเทคโนโลยีใหม่อาจทำให้พนักงานบางคนล้าสมัย เทคโนโลยีใหม่มีความสามารถในการอนุญาตให้คนงานหนึ่งคนให้ผลลัพธ์ของสาม ในขณะที่การผลิตและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นงานบางงานซ้ำซ้อนและนำไปสู่การว่างงาน เมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และจ่ายเงินมันจะถูกกว่าเพื่อรักษาเทคโนโลยีแทนที่จะจ่ายค่าแรง เพื่อให้เทคโนโลยีใหม่สามารถนำไปใช้งานได้สำเร็จจำเป็นต้องมีงานซ้ำซ้อนจำนวนหนึ่ง