ในหลาย ๆ ด้านเมนบอร์ดเป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับมาเธอร์บอร์ดและคุณสมบัติของมาเธอร์บอร์ดจะกำหนดการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ที่คุณสามารถติดตั้งได้ ด้วยการได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับมาเธอร์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของคุณคุณจะเข้าใจคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นและคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

...

พอร์ตอินพุต / เอาต์พุต

ในรูปแบบมาเธอร์บอร์ดทั่วไปพอร์ตอินพุต / เอาท์พุตจะถูกจัดวางเพื่อให้สอดคล้องกับด้านหลังของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้วพอร์ต I / O บนแผงวงจรหลักจะมีพอร์ตสำหรับจอภาพลำโพงไมโครโฟนสายเคเบิลเครือข่าย Ethernet และอุปกรณ์ USB หลายตัว เมนบอร์ดบางตัวอาจมีพอร์ตสำหรับอุปกรณ์รุ่นเก่าเช่นพอร์ตขนานสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่า

ซีพียูซ็อกเก็ต

หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ต CPU ซ็อกเก็ตประกอบด้วยตัวเชื่อมโลหะหลายร้อยตัวสำหรับหมุดโลหะหรือลูกที่ด้านล่างของโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อเหล่านี้จ่ายพลังงานให้กับโปรเซสเซอร์และส่งข้อมูลไปยังและจากส่วนประกอบอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถอัพเกรดโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยประเภทที่ใช้ซ็อกเก็ตประเภทเดียวกัน

สล็อตแรม

มาเธอร์บอร์ดมีหนึ่งช่องขึ้นไป - โดยปกติอยู่ในตำแหน่งใกล้กับซ็อกเก็ต CPU - สำหรับการติดตั้งโมดูล RAM คอมพิวเตอร์ใช้ Random Access Memory เป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อเก็บรหัสโปรแกรมไว้สำหรับเรียกใช้แอปพลิเคชันและเปิดไฟล์ คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง RAM จำนวนมากสามารถเรียกใช้หลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกันโดยไม่ประสบปัญหาประสิทธิภาพลดลง

ช่องเสียบการ์ดเอ็กซ์แพนชัน

ช่องเสียบการ์ดส่วนต่อขยายของเมนบอร์ดช่วยให้คุณสามารถเพิ่มส่วนประกอบใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออัพเกรดส่วนประกอบที่มีอยู่โดยการติดตั้งการ์ดเสริม การ์ดเสริมชนิดที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะได้รับคือการ์ดแสดงผลซึ่งทำการคำนวณที่จำเป็นสำหรับเกม 3D และแสดงกราฟิกที่จอภาพแสดง เนื่องจากการ์ดเอ็กซ์แพนชันมักจะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นการ์ดวิดีโอจะมีพอร์ตจอภาพอย่างน้อยหนึ่งพอร์ตตัวอย่างเช่นสล็อตการ์ดเอ็กซ์แพนชันจะอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับด้านหลังของโครงเครื่องคอมพิวเตอร์

ช่องเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในที่พบมากที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์คือฮาร์ดไดรฟ์ออปติคัลไดรฟ์และฟลอปปี้ไดรฟ์ สายเคเบิลเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้แต่ละตัวเข้ากับคอนเน็กเตอร์บนแผงวงจรหลักสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล โดยทั่วไปแล้วเมนบอร์ดจะมีตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยสองตัวช่วยให้คุณสามารถอัพเกรดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการ